joomla 1.6

There are no translations available.

Ingatlanjog

 • Adásvételi-, ajándékozási-, tartási-, bérleti-, csere-, telekalakítási-, társasházi-, valamint vegyes típusú szerződések elkészítése, ügyfeleink földhivatali eljárásban történő teljes körű jogi képviselete.

Társasági jog

 • Gazdasági társaságok alapítása, cégmódosítás, gazdasági társaságok átalakulásával, egyesülésével, szétválásával kapcsolatos teljes körű ügyintézés, ügyfeleink cégbírósági eljárásban történő teljes körű jogi képviselete.

Követelésbehajtás

 • Ügyfeleink kintlévőségeinek peres, vagy peren kívüli behajtása (fizetési meghagyás)

Polgári jogi szerződések

 • ingó- és ingatlan adásvételi szerződések,
 • telekalakítási szerződések,
 • vállalkozási szerződések,
 • megbízási szerződések,
 • bérleti szerződések,
 • kölcsön szerződések,
 • jelzálog-, opciós szerződések
 • tartási és életjáradéki szerződések
 • végrendeletek
 • öröklési szerződések
 • csere szerződések,
 • ráépítési szerződések,
 • közös tulajdon megszüntetése, használati megállapodások,
 • társasházat alapító-, módosító okiratok.

Munkajog

 • Jogi képviselet munkaügyi perekben, munkaszerződések, tanulmányi szerződések véleményezése, készítése. Jogi tanácsadás, és peres képviselet munkaügyi jogvitákban (pl.: munkaviszony megszüntetése, felmondások, bérkövetelések, kártérítési perek stb.)

Társadalmi szervezetek képviselete

 • Alapítványok, egyesületek, nonprofit szervezetek működésével kapcsolatos tanácsadás, alapszabályok, alapító okiratok elkészítése, bírósági nyilvántartásba vétel teljes körű lebonyolítása
 • Teljes körű jogi tanácsadás
 • Bármely jogi vonatkozású kérdéssel összefüggésben, az eset összes körülményét figyelembe véve, a kialakult helyzetről az ügyfél számára korrekt tájékoztatás megadása, valamint a szükséges és lehetséges cselekvési lehetőségek ismertetése.
 • Mindezekre csak az ügyfél és az ügyvéd közötti személyes találkozás során, a tényállás valamennyi részletének megismerése és az esetleges okiratok átvizsgálása után van lehetőség.

Állandó jogi képviselet

 • Gazdasági társaságok, non-profit szervezetek, továbbá állami vagy önkormányzati intézmények jogi képviseletének teljes körű ellátása, érdekeinek védelme.